SAMESLÖJD-DUEDTIE

 

         

         Foto: Ola Stinnerbom                                                                                          Foto: Ola Stinnerbom

               

         Foto: Ola Stinnerbom                                                                                          Foto: Ola Stinnerbom

          

HAMMAREN, TRUMPINNE VIERTJIE

Ola Stinnerbom; traditionsbärare och förnyare, en allkonstnär från Vilhelmina norra sameby, medlem i KIF/KRO och har arbetat som sameslöjdare i över 40 år. Ola är en samiska trummakare som tar den ursprungliga spåtrumman och utvecklar den mot musikinstrument. Han står med båda benen i den samiska myllan och skapar modern slöjd som utgår från dåtiden, verkar i nutiden med fokus på framtiden. Har producerat flertal rekvisita och slöjd till; Västanå Teater, Samiska Teatern och egna produktioner. 


Här är en Lulesamisk trumma från 1600-talet

     

                                                                                               Foto: Ola Stinnerbom

 

Ola slöjdar och skapar samiska trummor, Givre både i form av repliker och nyskapande trummor. Det är i formerna på de gamla trummorna som förståelsen och förklaringen finns hur trumman skall konstrueras, tolkas och brukas. I mitt konstnärsskap söker jag svaren i trumman genom att skapa och producera trummor på löpande band. Varje trumma har en egen själ och ett eget liv att vårda och först då finner jag svaren i vad jag söker, säger Ola.                                                                                          Foto: Ola Stinnerbom
       


KOSTYMDESIGN OCH MASKMAKARE

 


                                                                                      Foto: Börje Dàhren  

 

 

 
 

Jag finner ro och återhämtning i mitt slöjdande där jag syr och designar mina egna kläder masker och kostymer. Idag säljer jag samesmycken på Hemslöjden i Linköping, Skansenbutiken Stockholm, Jukkasjärvi Ishotellet och Västerbotten Museum. Men det går även bra att beställa direkt här från min hemsida.

 

For more info contact:
ola@olastinnerbom.se


Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom