Den samiska dansen

Ola Stinnerbom har i över 30 år forskat sökt efter den försvunna samiska dansen och hittat bevisen för att det funnits en samisk danstradition. Den ursprungliga samiska dansen utfördes av nåjden och var en rituell extasdans där Noite, den samiska shamanen sprang, snurrade, hoppade, kröp och sprang på knä. Dansen och rörelserna blev vildare och vildare och slutligen faller nåjden till marken. Dansen slutar alltid med att de faller framstupa och blir liggande! 


                                                                                    Foto: Kajsa Stinnerbom

Den samiska dansen levde vidare i en förändrad form ända fram till slutet av 1800-talet. I slutet av 1800-talet förändrades den samiska dansen och blev en slags social gruppdans men som tappat sin ursprungliga rituella funktion. Dansen utfördes utan förståelse av att man egentligen dansar eftersom det aldrig har funnits ett ord för dans i det samiska språket. Det som däremot finns är begreppet Lihkadus som betyder den inre och yttre rörelsen och kan jämställas med det som vi idag kallar för dans.

                                                                                       Foto: Börje Dahrén

I mer än 20 år har Ola Stinnerbom arbetat och försökt levandegöra den samiska dansen i riktning mot en modern nutida dansform.  Precis som konservatorn försöker han fylla i de tomma hålen, lakunerna, med trovärdiga beståndsdelar. Inget slumpmässigt urval utan på basis av konservatorns eller koreografens kunskaper och erfarenheter. Han vaskar fram små beståndsdelar av rörelser ur knapphändiga beskrivningar. Sedan undersöks vilka fragment och element av den samiska dansen som går att använda. Dessa rörelser och uttryck sammanfogas till ett koreografiskt uttryck på ett nytt sätt i relation till Jojken. Dennna koreografiska metod kallar Ola för ”ATT SÄTTA JOJKEN I KROPPEN”.

                                                                                            Foto: Kajsa Stinnerbom

I de gamla beskrivningarna framgår det tydligt att jojken följdes av olika rörelser, märkliga åtbörder, gester och ett sällsamt gungande. Metoden att förkroppsliga jojken genom dans blir en logisk konsekvens och ett sätt att visa hur röst, rytm och rörelser hör ihop. Den moderna samiska dansen form och uttryck utförs lågt ner mot golvet och ofta dansandes på knä. Det är ett glidande och svävande utryck som gestaltas och förstärks med kontrapunkter likt snöröken ovanför marken en kall vinterdag.

 

OLA BERÄTTAR OM DEN SAMISKA DANSEN PÅ VÄRMLANDS BOKFESTIVAL 2021

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE FILMEN

 

                                                                                                

For more info contact:
ola@olastinnerbom.se

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom