DEN SAMISKA TRUMMAN 

                                                                                                   Foto: Ola Stinnerbom

FRÖYNINGSFJÄLLSTRUMMAN

Ola Stinnerbom är samisk traditionsbärare och förnyare, sameslöjdare, trummakare och en allkonstnär. Han strävar efter att utifrån sin kunskap om den traditionella samiska trumman vidareutveckla den närmast bortglömda uråldriga hantverkstraditionen, att bygga samiska trummor. Idag är självförnekelsen total i det samiska samhället där både forskare och specialister ser trumman som  djävulensbibel och inte ett musikinstrument. - Ola arbetar idag med att revitalisera och ta tillbaka samiska kulturarv där han arbetar med att utveckla den samiska trumman som både ett kulturarv men också ett musikinstrument.

 

LULESAMISK TRUMMA 1600-TALET

                                                                                           Foto: Ola Stinnerbom

Den samiska trumman var i den förkristna kulturen ett heligt föremål. Men på 1600-talet förbjöds trummorna och den som ägde en trumma riskerade dödsstraff. Ja, det gick så långt att själva trumtraditionen förnekades och till slut glömdes trummorna bort. Nu lyfter han fram och visa på att trumman är bärare av en mångtusenårig tradition, som går tillbaka ända till jägarsamhället under forntiden. En lång slöjdtradition, som levde kvar in i historisk tid inom den samiska kulturen, medan den däremot försvann och glömdes bort av storsamhället mycket tidigare. Idag är det endast de gamla hällristningarna som vittnar om att samernas förfäder såväl som andra samlar- och jägarfolk delade denna shamanistiska kultur, där man använde både trummor och masker i sina riter.

 

ÅSELE TRUMMA ÅR 1725

                                                                                                             Foto: Ola Stinnerbom

”Jag ser mina nytillverkade trummor som ett uttryck för en stark inre längtan efter att återinföra den försvunna samiska trumtraditionen, som är en del av den världsomfattande tidiga shamanistiska traditionen, säger trummakaren Ola Stinnerbom” 

 

OLA HÅLLER EN ÖPPNINGSCERMONI  I SUNDSVALL  2018

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE FILMENBILDER FRÅN TRUMUTSTÄLLNING

LARS LERINS KONSTHALL & KUNGLIGA SLOTTET

 

   Foto: Ola Stinnerbom                                                                                                                                                        Foto: Börje Dahrén

 
OLA HAR HAFT UTSTÄLLNINGAR PÅ:

Lars Lerins Konsthall 
https://sandgrund.org/ola-stinnerbom/

Tredje Våningen 
http://www.3vaningen.se/shamantrummor.htm

Kungliga Slottet
http://www.samer.se/5339

Hemslöjden i Linköping
https://hemslojden.org/activity/trumman-kommer-tillbaka/

  

For more info contact:
ola@olastinnerbom.se

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom