Den samiska trumman ett musikinstrument

 

                                                                                                                   Foto: Ola Stinnerbom

Ola Stinnerbom är samisk traditionsbärare och förnyare, sameslöjdare, trummakare och en allkonstnär. Han strävar efter att utifrån sin kunskap om den traditionella samiska trumman vidareutveckla den närmast bortglömda uråldriga hantverkstraditionen, att bygga samiska trummor. Idag är självförnekelsen total i det samiska samhället där både forskare och specialister ser trumman som  djävulensbibel och inte ett musikinstrument. - Ola arbetar idag med att revitalisera och ta tillbaka samiska kulturarv där han arbetar med att utveckla den samiska trumman som både ett kulturarv men också ett musikinstrument.

 

HÄR KAN NI SE NÄR JAG HÅLLER EN ÖPPNINGSCERMONI PÅ NORRA BERGET I SUNDSVALL  2018

https://www.youtube.com/watch?v=jlzrSxZ9VMc

 

 

                                                                                                                                 Foto: Ola Stinnerbom

 

Den samiska trumman var i den förkristna kulturen ett heligt föremål. Men på 1600-talet förbjöds trummorna och den som ägde en trumma riskerade dödsstraff. Ja, det gick så långt att själva trumtraditionen förnekades och till slut glömdes trummorna bort. Nu lyfter han fram och visa på att trumman är bärare av en mångtusenårig tradition, som går tillbaka ända till jägarsamhället under forntiden. En lång slöjdtradition, som levde kvar in i historisk tid inom den samiska kulturen, medan den däremot försvann och glömdes bort av storsamhället mycket tidigare. Idag är det endast de gamla hällristningarna som vittnar om att samernas förfäder såväl som andra samlar- och jägarfolk delade denna shamanistiska kultur, där man använde både trummor och masker i sina riter.

I början av 1600-talet befallde Karl XI tillsammans med kyrkan att lagmansting ska hållas i lappmarkerna för att granska avgudadyrkan. Den samiska religionen ska krossas, nåjdernas trummor ska brännas, seitar ska rivas och samiska heliga platser ska skändas. Samtidigt förbjuds trumman och de samiska nåjderna jagas och trumman beslagtas och bränns på bål. Dessutom infördes det dödsstraff för innehav och bruk av trumma. Det var under den här tiden som allting förändrades i den samiska kulturen. De gamla traditionella samiska ritualerna och ceremonierna blev hemliga och undangömda och den samiska tystnadskulturen utvecklades).

 

 

”Jag ser mina nytillverkade trummor som ett uttryck för en stark inre längtan efter att återinföra den försvunna samiska trumtraditionen, som är en del av den världsomfattande tidiga shamanistiska traditionen, säger trummakaren Ola Stinnerbom”

 

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom