KOMMANDE UTSTÄLLNING 2025

WORK IN PROGRESS

I år är det 300 år sedan som Sverige uttalade sin dom mot det samiska folket; 1722 skrevs diktatet som pekade ut samer som trollfolk, kunniga inom andebesvärjelser och trollkonst. Detta var en händelse som för alltid satt sin prägel på det fortsatta samiska kulturlivet och relationen samiskt – svenskt. Men är det oåterkalleligt så? Ola berättar om den förbjudna och bortglömda nåjdkulturen – för första gången. Aldrig tidigare har någon benämnt nåjdens heliga föremål som slöjd eller konst i egen sak.

WORK IN PROGRESS 2022-2026

 

 

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom